gerb_middleКАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ МОЛОЧНИХ, ОЛІЙНО-ЖИРОВИХ ПРОДУКТІВ І КОСМЕТИКИ

ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ

Працівники кафедри приймають активну участь у наукових дослідженнях, спрямованих на розробку нових та вдосконалення існуючих технологій молочних, олійно-жирових та парфумерно-косметичних продуктів.

Наукова робота викладачів спрямована на підвищення наукового рівня та самовдосконалення. З цією метою здійснюється участь викладачів у підготовці, проведенні та участі у наукових семінарах та конференціях кафедри, академії, України та світу, на яких докладаються актуальні проблеми молочної, олійно-жирової промисловостей та косметичної галузі.

Наукова робота передбачає вдосконалення фахового рівня викладачів, забезпечує науково-методичний супровід інновацій, корегує науково-педагогічні дослідження на кафедрі.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *