gerb_middleКАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ МОЛОЧНИХ, ОЛІЙНО-ЖИРОВИХ ПРОДУКТІВ І КОСМЕТИКИ

ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ПРАЦІВНИКИ КАФЕДРИ

д.т.н., проф. Ткаченко (Дидух) Н.А.

Ткаченко Наталія Андріївна

д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри. Коло наукових інтересів пов’язано з розробкою технологій молочних продуктів функціонального та спеціального призначення. Під її керівництвом захищені 4 кандидатські дисертації.

Сфера наукових інтересів:

розробка науково-технічних основ технологій молочних та емульсійних жирових продуктів функціонального призначення, біотехнологій молочних продуктів оздоровчого призначення з використанням симбіотичних комплексів, технологій пробіотичних молочних продуктів з подовженим терміном зберігання, молочних продуктів спеціального призначення.

Член спеціалізованих вчених рад:

1) Д 64.050.05 при Національному технологічному університеті «Харківський політехнічний інститут»

2) Д 41.088.02 при Одеській національній академії харчових технологій

Дисципліни, які викладаються: Технологія молока; Методологія наукової творчості та дослідницький практикум.

Контактна інформація: nataliya.n-2013@yandex.ru

д.т.н., проф. Чагаровский А.П.

Чагаровський Олександр Петрович

д-р техн. наук, професор кафедри, заслужений діяч науки і техніки України, академік Української академії аграрних наук. Очолював кафедру ТМЖіПКЗ з 1990 р. по 2000р. Родоначальник технологій кисломолочних продуктів з подовженим терміном зберігання, біо-продуктів, продуктів функціонального призначення, нових видів сирів з високою температурою 2-го нагрівання. Під керівництвом Чагаровського О. П. захищено 4 докторських та 11 кандидатських дисертацій. Завдяки зусиллям Олександра Петровича в Україні організована професійна Спілка молокопереробних підприємств, а Україна ввійшла до Міжнародної молочної федерації.

Дисципліни, які викладаються: Спеціальні технології молочних продуктів; Науково-технічний прогрес і прогнозування розвитку технології галузі.

Рисунок4

Шарахматова Тетяна Євгенівна

канд. техн. наук, доцент кафедри, декан факультету ТХППКЗЕіТ з 2013 року.
Коло наукових інтересів пов’язано з розробкою технологій нових видів морозива спеціального призначення для людей різних вікових груп.

Дисципліни, які викладаються: Технологія молока, Загальні технології харчових виробництв.

Контактна інформація: тел.:(048) 712-40-06

Рисунок5

Чабанова Оксана Борисівна

канд. техн. наук, доцент, заступник декана факультету ТХППКЗЕіТ (2004-2016), куратор групи 1 курсу.
Коло наукових інтересів пов’язано з удосконалення технологій сушіння плодів та овочів, харчового казеїну та казеїнатів.

Дисципліни, які викладаються: Загальні технології харчових виробництв; Торетичні основи харчових технологій; Комплексна переробка ВМР; Безвідходні технології молокопереробних виробництв; Раціональне використання відходів олієжирової галузі.

могилянська

Дец Надія Олександрівна

канд. техн. наук, доцент кафедри.
Коло наукових інтересів пов’язано з розробкою кисломолочних продуктів для харчування людей, хворих на цукровий діабет, та розробкою жирових продуктів спеціального призначення.

Дисципліни, які викладаються: Загальні технології харчової промисловості; Інноваційні технології галузі; Технологія молочних продуктів функціонального призначення; Мікробіологія галузі; Науково-дослідна робота студента; Оптимізація технологічних процесів молокопереробних виробництв; Спеціальні технології молочних продуктів.

На данний час знаходиться в декретній відпустці.

Рисунок3

Ізбаш Євгенія Олександрівна

канд. техн. наук, доцент кафедри, декан факультету з 1990 по 2003 р.р.
Коло наукових інтересів пов’язано з удосконаленням технологій молочно-білкових концентратів, плавлених сирів з використанням молочно-білкових концентратів та рослинних добавок, комбінованих кисломолочних напоїв функціонального призначення.

Дисципліни, які викладаються: Проектування підприємств галузі; Науково-практичні основи технології молока; Методика викладання у ВНЗ; Управління якістю продуктів в технології виробництва молока і молочних продуктів.

кручек

Кручек Оксана Анатоліївна

канд. техн. наук, доцент кафедри, в.о. начальника навчального відділу.

Коло наукових інтересів пов’язано з якістю товарів тваринного походження.

Дисципліни, які викладаються: Мікробіологія галузі; Товарознавство та пакування харчових продуктів.

Контактна інформація: kruchek@te.net.ua

дюдина

Дюдіна Ірина Анатоліївна

канд. біол. наук, доцент. Виконує обов’язки секретаря факультету ТХППКЗЕіТ, на кафедрі відповідає за практику та працевлаштування студентів.

Сфера наукових інтересів: розробка науково-технічних основ технологій пробіотичних молочних продуктів з подовженим терміном зберігання, молочних продуктів спеціального призначення.

Дисципліни, які викладаються: Хімія сировини; Контроль якості та безпеки продукції галузі;Технологія молока, Загальні технології харчових виробництв; Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю.

Ланженко

Ланженко Любов Олександрівна

к.т.н., асистент кафедри. Знаходиться у декретній відпустці.

Сфера наукових інтересів:

розробка науково-технічних основ технологій білкових молочних продуктів оздоровчого призначення з використанням симбіотичних комплексів.

Дисципліни, що викладаються: Технологія молочних і молоковмісних продуктів; Основи автоматизованого проектування; Інноваційні технології галузі; Оптимізація технологічних процесів молокопереробних підприємств; Спеціальні технології молочних продуктів.

севастьянова

Севастьянова Олена Володимирівна

канд. хім. наук, доцент. Виконує обов’язки куратора групи.

Коло наукових інтересів пов’язано з хімією жирів та жирозамінників вуглеводної природи.

Дисципліни, які викладаються: Науково-дослідна робота студента, Загальні технології харчових виробництв, Хімія жирів, Технологія молочних продуктів функціонального призначення, Управління якістю молочних продуктів.

Рисунок6

Чагаровська Анаїт Сємівна

канд. техн. наук, асистент кафедри, на даний момент знаходиться у відпустці по догляду за дитиною.
Коло наукових інтересів пов’язано з розробкою технологій нових видів низьколактозних та безлактозних молочних продуктів.

2

Котляр Євгеній Олександрович

к.т.н., старший викладач кафедри, відповідальний на кафедрі за профорієнтаційну роботу, ведучий новинFood Profi News” ОНАХТ, констультант ТОВАВАОдеський завод кісточкових та рослинних олій.

Коло наукових інтересів пов’язано з удосконаленням науково-практичних основ технології жирів і жирозамінників спеціального призначення.

Дисципліни, які викладаються: Технологія молока; Технологія жирів та жирозамінників; НПО жирів і жирозамінників; Аналіз технологічних процесів в галузі.

тупикова

Тупікова Ірина Олександрівна

асистент кафедри.

Коло наукових інтересів пов’язано з розробкою масляної пасти для дитячого харчування.

Дисципліни, які викладаються: Загальні технології харчових виробництв; Науково-дослідна робота студента; Комплексна переробка ВМР; Безвідходні технології молокопереробних виробництв; Спеціальні технології молочних продуктів.

маковская

Маковська Тетяна Валентинівна

асистент кафедри, куратор групи 3 курсу.

Коло наукових інтересів пов’язано з розробкою майонезу функціонального призначення.

Дисципліни, які викладаються: Науково-практичні основи технології молока; Проектування молокопереробних підприємств.

скрипниченко

Скрипніченко Дмитро Михайлович

к.т.н., старший викладач кафедри, голова студентського профкому, куратор групи 2 курсу.

Коло наукових інтересів пов’язано з розробкою м’якого сичужного сиру з пробіотичними властивостями.

Дисципліни, які викладаються: Мікробіологія галузі; Теоретичні основи харчових виробництв; Науково-дослідна робота студентів; Безвідходні технології молочних виробництв; Комплексна переробка ВМР.

Рисунок11

Яросинська Регіна Цезарівна

інженер кафедри.

Рисунок9

Новікова Майя Адіївна

зав. лабораторією.

Рисунок10

Семененко Людмила Олександрівна

зав. лабораторією.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *