gerb_middleКАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ МОЛОЧНИХ, ОЛІЙНО-ЖИРОВИХ ПРОДУКТІВ І КОСМЕТИКИ

ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Завідуюча кафедрою

д.т.н., проф. Ткаченко (Дидух) Н.А.Завідуюча випускової кафедри «Технології молочних, олійно-жирових продуктів і косметики» – д-р техн. наук, професор Наталія Андріївна Ткаченко. Вона очолює кафедру з 2009 року на постійній основі. У 1995р. вона закінчила факультет технології м’ясних і молочних продуктів Одеської державної академії харчових технологій за спеціальністю «Технологія молока і молочних продуктів». У 1998р. захистила дисертацію в Одеській державній академії харчових технологій на тему «Розробка технології згущеного молока геродієтичного призначення» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.04 – «Технологія м’ясних, молочних і рибних продуктів», а в 2008р. – дисертацію в Одеській національній академії харчових технологій на тему «Наукові основи розробки технологій молочних продуктів функціонального призначення» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.18.16 – «Технологія продуктів харчування» (у період з 01.11.2007р. по 19.09.2011р. спеціальність 05.18.04 – «Технологія м’ясних, молочних і рибних продуктів» входила як складова до спеціальності 05.18.16 – «Технологія продуктів харчування»). У 2011р. Наталії Андріївні було присвоєно вчене звання професора кафедри технології молока та сушіння харчових продуктів.

Науковий здобуток д-ра техн. наук Ткаченко Н.А. становить 282 наукові праці, серед яких одна монографія, 1 патент України на винахід, 32 патенти України на корисну модель та 92 праці, опубліковані у фахових виданнях. Ткаченко Н.А. з 1998р. працювала у Одеській державній академії харчових технологій на посаді асистента кафедри технології молока та сушіння харчових продуктів, з 2002 року – на посаді доцента зазначеної кафедри Одеської національної академії харчових технологій. З 2009р. дотепер працює на посаді завідувача кафедри «Технології молока та сушіння харчових продуктів» Одеської національної академії харчових технологій.

Н.А. Ткаченко до 2014 року займала посаду директора Навчально-наукового технологічного інституту харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова ОНАХТ. Також Наталія Андріївна є головою спеціалізованої вченої ради Д 41.088.02 при ОНАХТ, приймає активну участь у роботі наукової школи «Теорія і практика створення нових технологій харчових продуктів». Вона очолює організацію та виконання наукових робіт за напрямом «Наукове обґрунтування технологій молочних продуктів і масляних паст функціонального та спеціального призначення». Під її керівництвом захищено дві кандидатські дисертації і готуються до захисту ще чотири роботи. Н.А. Ткаченко є членом експертної ради з харчової та легкої промисловості при ДАК України, секретарем Науково-методичної комісії з вищої освіти Науково-методичної ради з «Харчових технологій та інженерії» Міністерства освіти і науки України.

На кафедрі «Технології молочних, олійно-жирових продуктів і косметики» д-р техн. наук Н.А. Ткаченко протягом 2009-2012р.р. викладала дисципліни «Технологія молока і молочних продуктів», «Загальні технології харчових виробництв. Розділ «Технологія молока і молочних продуктів» та «Комплексна переробка вторинних молочних ресурсів» для бакалаврів напряму підготовки 6.051701 – «Харчова технологія та інженерія» (піднапрям 6.05170108 «Технологія зберігання, консервування та переробки молока»), дисципліну «Хімія, фізика і мікробіологія сировини для виробництва морозива» для спеціалістів спеціальності 7.05170108 «Технологія зберігання, консервування та переробки молока» (спеціалізації «Технологія морозива»), дисципліни «Біологічно-активні речовини в харчових технологіях» та «Методологія наукової творчості» для магістрів спеціальності 8.05170108 «Технологія зберігання, консервування та переробки молока».

Н.А. Ткаченко організовує і проводить щорічні Міжнародні науково-практичні конференції «Харчові технології» та щорічні Міжнародні науково-практичні семінари «Нове у молочній промисловості». Вона неодноразово була нагороджена грамотами ректора ОНАХТ, проректора з наукової роботи ОНАХТ, у 2012р. – грамотою Президії Національної академії аграрних наук України.

Н.А. Ткаченко співпрацює з більшістю молокопереробних підприємств, які входять до складу Спілки молочних підприємств України, зокрема з корпораціями «Данон», «Молочний Альянс», «Вімм-Біль-Данн», групою підприємств «Терра Фуд», ПАТ «Звенигородський сиркомбінат», ПАТ «Канівський маслосирзавод» тощо; з підприємствами, які входять до Асоціації морозива та заморожених продуктів, зокрема ТОВ «Житомирський маслосирзавод», ТОВ «СФ «Еліт» тощо; з міжнародними компаніями «Chr. Hansen», «Danisko», «Hann», «Obram», «TVS-Bis» тощо.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *