Технології у молочній та олійно-жировій галузях

За спеціальністю 181 “Харчові технології” освітньо-професійною програмою «Технології у молочній та олійно-жировій галузях» кафедра готує магістрів.

У зв’язку з постійним удосконаленням технології вершкового масла, розширенням асортименту молочно-рослинних спредів та продуктів олійно-жирової галузі підприємства мають потребу в фахівцях, які б володіли глибокими теоретичними знаннями з технології й організації виробництва цих продуктів.
Кафедра сповнена надій, планів та різноманітних починань. В планах кафедри – розвиток магістерських програм, реалізація дослідних та учбових проектів з українськими та закордонними партнерами, обмін студентами для проходження практичної підготовки та стажування на провідних підприємствах молокопереробної та олійно-жирової галузей та у передових ЗВО України та Європи.
Підвищення якості і безпечності продуктів молочної та олійно-жирової галузі є одним з найважливіших і приорітетних завдань вирішення яких покладено на спеціалістів цієї галузі.
При підготовці фахівців з цієї спеціальності вивчаються дисципліни, які формують професійні знання і уміння у цьому напрямку підготовки: хімія молока, хімія жирів та їх похідних, хімія ефірних олій, інноваційні технології галузі, біохімія та технологія молочної та олійно-жирової сировини, оптимізація технологічних процесів галузі, експлуатація технологічного обладнання, охорона праці в галузі, цивільний захист.
Фахівці підготовлені до інженерно-організаційної, науково-дослідної, проектно-технологічної діяльності з виробництва молока, жирів і жирозамінників. Крім глибоких знань з профілюючих дисциплін, вони володіють комп’ютерною технікою й елементами програмування, здатні проводити маркетингові дослідження, визначати пріоритетні напрямки розвитку виробництва та організовувати виробництво молочної та олійножирової продукції. Спеціалісти здатні проводити та контролювати технологічні процеси на підприємствах молочної та олійножирової галузі, приймати оптимальні технологічні рішення, удосконалювати технології, що застосовуються на підприємствах галузі, контролювати дотримання норм санітарії та охорони праці на виробництві, експлуатувати технологічне обладнання з дотриманням норм техніки безпеки, здійснювати оцінку якості сировини та готової продукції відповідно до діючих стандартів, проводити технохімічний контроль.

Молоко та жири – життєвоважливі продукти, які широко використовуються в раціоні харчування людини. Молочна та олійно-жирова галузь забезпечує населення рослинними оліями та продуктами їх переробки: маргарином, майонезом, соусами, дрессингів та ін. Підприємства олійно-жирової галузі є високорентабельними, а їх продукція користується попитом не тільки на ринку України, але і у всьому світі.
Parfumeur Maison Galimard
Випускники цієї спеціальності можуть займати посади: головного технолога, головного інженера, інженера-технолога, начальника цеху, зав. лабораторією, майстра, старшого майстра, інженера-хіміка, інженера з якості продукції, наукового співробітника, викладача і мають можливість працювати на молочних піприємствах та комбінатах, олієжирових комбінатах, олієекстракційних підприємствах, асоціаціях підприємств галузі, комерційних фірмах з виробництва і розповсюдження харчових добавок, емульгаторів, жирових сумішей, в проектних та науково-дослідних організаціях, у закладах вищої освіти.