ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

Кафедра технології молока, олійно-жирових продуктів та індустрії краси запрошує на навчання за спеціальностями:

У БАКАЛАВРАТІ

1. Спеціальність 181 “Харчові технології”

Освітня програма: “Харчові технології”.

Студенти освітньої-професійної програми “Харчові технології вивчають склад та властивості молочної сировини, технологічні процеси виробництва різноманітних молочних продуктів – питного молока, кисломолочних напоїв, сметани, морозива, твердих, м’яких та кисломолочних сирів, молочних консервів, вершкового масла, продуктів функціонального та спеціального призначення, а також способи і методи визначення якості та безпечності молочних продуктів.

При вивченні Технології морозива студенти детально вивчають вимоги до всіх видів сировини для виробництва морозива, технологічні процеси та сучасне обладнання для виробництва широкої гами морозива на молочній та плодово-ягідній основах: ескімо, крем-брюле, щербет, фруктовий лід, пломбір, вершкове, молочне, торти з морозива, а також нові види упаковки для морозива.

 
При вивченні Технології продуктів дитячого харчування студенти вивчають технології виробництва дитячих молочних продуктів. Молочні продукти дитячого  харчування включають продукти (сухі, рідкі і пастоподібні), призначені для змішаного і штучного вигодовування здорових дітей від народження і до 1 року, та продукти для здорових дітей від 1 року до 3 років і дошкільного віку і в третю групу — продукти для дітей з різною патологією. Вказані продукти випускає молочна промисловість різних країн під наступними назвами: «Малютка», «Малиш», «Бебі-0», «Бебі-1», «Роболакт», «Робебі А», «Робебі б», «Мілазан», «Плазмолак». «Оськалак» (Італія); «Альмірон В», «Фрізолак» (Нідерланди); «Бебіко-Ь, «Бебіко-Н», «Лактовіт» (ПНР); «Детолакт», «Сонечко», «Віталакт», «Віталакт ДМ», «Віталакт збагачений» та ін. Ринок дитячих продуктів – це найбільш важлива проблема сьогодення. Споживачі не дуже довіряють вітчизняному виробнику. При цьому також в Україні виробництву дитячих молочних продуктів приділяється дуже мало уваги, що пояснюється такими причинами: високий рівень цін на компоненти, застаріле обладнання, обмежений вихід вітчизняних продуктів дитячого харчування на європейський ринок, тому дана спеціалізація дуже актуальна в молочній промисловості.
Безпека харчових продуктів  — дисципліна, яка описує обробку, підготовку та зберігання харчових продуктів таким чином, щоб запобігти хворобам харчового походження. Вона включає в себе ряд процедур, яких слід дотримуватися, щоб уникнути потенційно серйозних небезпек для здоров’я. Широко розповсюдженою у світовій практиці моделлю управління безпечністю харчових продуктів є система, яка заснована на принципах HACCP. На основі цих принципів у багатьох країнах світу розроблено відповідні національні стандарти, що містять вимоги до систем безпеки харчових продуктів. А в країнах Європейського союзу, США та Канаді впровадження систем HACCP є обов’язковим для всіх підприємств харчової промисловості.
Технології сушіння молочних продуктів включають вивчення технології асортименту сухих продуктів. Сьогодні найбільшу питому вагу становлять різні види сухого незбираного молока і молока знежиреного, в той час освоюються нові види сухих молочних продуктів: швидкорозчинне незбиране молоко та її різновиду, сухі суміші щодо різноманітних видів морозива, сухі суміші для кисломолочних напоїв, сухі молочні суміші для дитячого харчування. Також виробляють сухі вершки із цукром і без нього, вершки високожирні сухі.  

Важливе значення надається сухим молочних продуктів із побічних продуктів (вторинної сировини). З молочної сироватки отримують суху сироватку, що використовується в хлібопекарській промисловості, в медицині, під час виробництва морозива і плавлених сирів, інших галузях народного господарства. З маслянки виробляють суху маслянку та ін.
Дисципліна Технологія вершкового масла та спредів  знайомить з вимогами до всіх видів сировини для виробництва вершкового масла та спредів, технологічними процесами та сучасним обладнанням для виробництва широкої гами вершкового масла та спредів. Вершкове масло – харчовий продукт, отриманий із коров’ячого молока, що складається переважно з молочного жиру і плазми, в яку частково переходять всі складові молока – молочний цукор, білки, фосфоліпіди, мінеральні речовини, вода і вітаміни. Крім класичного вершкового масла, виробляють комбіноване масло, в якому молочний жир частково замінюється рослинними оліями, а також жирові продукти – пряжені суміші і спреди.

2. Спеціальність 204 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”

Освітня програма: “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”

Беззаперечним фактом є важливість національної продовольчої безпеки та експортний потенціал країни. Велику роль у цій місії держави відіграє тваринництво, яке забезпечує споживачів цінними продуктами харчування, тому стан розвитку цієї галузі сільського господарства є актуальним та належить до пріоритетних у завданнях аграрної політики держави. Тваринництво розглядається як стратегічно важлива галузь у загальній структурі сільськогосподарського виробництва, де його частка складає близько 50 % у валовому виробництві. При успішному розвитку галузі значна кількість сільських мешканців має робочі місця, зменшуються соціальні проблеми села. Питома вага підприємств з переробки продукції тваринного походження серед загальних обсягів виробництва харчових продуктів в Україні сьогодні перевищує 20%, що забезпечує формування ВВП держави. У зазначеному аспекті підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних здійснювати професійний підхід до вирішення виробничих питань щодо розробки, запровадження і розвитку технологій виробництва і переробки продукції тваринництва для здорового та тривалого життя людини, має важливе значення. Велика кількість сучасних холдингів мають потребу у кваліфікованих фахівцях саме в напрямку, який забезпечує спеціальність «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».

У МАГІСТРАТУРІ

Спеціальність 181 “Харчові технології”

Освітні програми:

  • Технології у молочній та олійно-жировій галузях.

  • Технології молока, олійно-жирових продуктів та індустрії краси.

  • Контроль якості та безпечності у харчовій промисловості.

За спеціальністю 181 “Харчові технології” освітньо-професійною програмою «Технології у молочній та олійно-жировій галузях» кафедра готує магістрів.

У зв’язку з постійним удосконаленням технології вершкового масла, розширенням асортименту молочно-рослинних спредів та продуктів олійно-жирової галузі підприємства мають потребу в фахівцях, які б володіли глибокими теоретичними знаннями з технології й організації виробництва цих продуктів.
Кафедра сповнена надій, планів та різноманітних починань. В планах кафедри – розвиток магістерських програм, реалізація дослідних та учбових проектів з українськими та закордонними партнерами, обмін студентами для проходження практичної підготовки та стажування на провідних підприємствах молокопереробної та олійно-жирової галузей та у передових ЗВО України та Європи.
Підвищення якості і безпечності продуктів молочної та олійно-жирової галузі є одним з найважливіших і приорітетних завдань вирішення яких покладено на спеціалістів цієї галузі.
При підготовці фахівців з цієї спеціальності вивчаються дисципліни, які формують професійні знання і уміння у цьому напрямку підготовки: хімія молока, хімія жирів та їх похідних, хімія ефірних олій, інноваційні технології галузі, біохімія та технологія молочної та олійно-жирової сировини, оптимізація технологічних процесів галузі, експлуатація технологічного обладнання, охорона праці в галузі, цивільний захист.
Фахівці підготовлені до інженерно-організаційної, науково-дослідної, проектно-технологічної діяльності з виробництва молока, жирів і жирозамінників. Крім глибоких знань з профілюючих дисциплін, вони володіють комп’ютерною технікою й елементами програмування, здатні проводити маркетингові дослідження, визначати пріоритетні напрямки розвитку виробництва та організовувати виробництво молочної та олійножирової продукції. Спеціалісти здатні проводити та контролювати технологічні процеси на підприємствах молочної та олійножирової галузі, приймати оптимальні технологічні рішення, удосконалювати технології, що застосовуються на підприємствах галузі, контролювати дотримання норм санітарії та охорони праці на виробництві, експлуатувати технологічне обладнання з дотриманням норм техніки безпеки, здійснювати оцінку якості сировини та готової продукції відповідно до діючих стандартів, проводити технохімічний контроль.

Молоко та жири – життєвоважливі продукти, які широко використовуються в раціоні харчування людини. Молочна та олійно-жирова галузь забезпечує населення рослинними оліями та продуктами їх переробки: маргарином, майонезом, соусами, дрессингів та ін. Підприємства олійно-жирової галузі є високорентабельними, а їх продукція користується попитом не тільки на ринку України, але і у всьому світі.
Parfumeur Maison Galimard
Випускники цієї спеціальності можуть займати посади: головного технолога, головного інженера, інженера-технолога, начальника цеху, зав. лабораторією, майстра, старшого майстра, інженера-хіміка, інженера з якості продукції, наукового співробітника, викладача і мають можливість працювати на молочних піприємствах та комбінатах, олієжирових комбінатах, олієекстракційних підприємствах, асоціаціях підприємств галузі, комерційних фірмах з виробництва і розповсюдження харчових добавок, емульгаторів, жирових сумішей, в проектних та науково-дослідних організаціях, у закладах вищої освіти.

На базі спеціальності 181 «Харчові технології» кафедра готує магістрів за освітньою-професійною програмою «Контроль якості та безпечності у харчовій промисловості».

Ефірні олії набули нині широкого використання у парфумерії, косметиці, медицині, побутовій хімії, харчовій промисловості. Виробництво парфумерної та косметичної продукції – одна із найприбутковіших галузей сучасного виробництва. Але для її стрімкого розвитку вкрай необхідні освічені, висококваліфіковані фахівці. Саме нестача добре підготовлених кадрів для усіх сфер діяльності парфумерно-косметичної галузі є актуальною проблемою, яка потребує негайного вирішення. Отже, фахівцю з виробництва парфумерно-косметичних продуктів відкриваються широкі можливості для застосування своїх знань та вмінь.