ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Кафедра технології молока, масложировых продуктов и индустрии красоты приглашает на обучение по специальностям:

В бакалавриата

1. Спеціальність 181 «Харчові технології»

образовательная программа: «Харчові технології».

Студенты образовательной профессиональной программы «пищевые технології« вивчають склад та властивості молочної сировини, технологічні процеси виробництва різноманітних молочних продуктів – питного молока, кисломолочних напоїв, сметани, морозива, твердих, м’яких та кисломолочних сирів, молочних консервів, вершкового масла, продуктів функціонального та спеціального призначення, а також способи і методи визначення якості та безпечності молочних продуктів.

при изучении технологии мороженого студенти детально вивчають вимоги до всіх видів сировини для виробництва морозива, технологічні процеси та сучасне обладнання для виробництва широкої гами морозива на молочній та плодово-ягідній основах: ескімо, крем-брюле, щербет, фруктовий лід, пломбір, вершкове, молочне, торти з морозива, а також нові види упаковки для морозива.

 
при изученииТехнологии продуктов детского питания студенти вивчають технології виробництва дитячих молочних продуктів. Молочні продукти дитячого харчування включають продукти (сухі, рідкі і пастоподібні), призначені для змішаного і штучного вигодовування здорових дітей від народження і до 1 года, та продукти для здорових дітей від 1 року до 3 років і дошкільного віку і в третю групу — продукти для дітей з різною патологією. Вказані продукти випускає молочна промисловість різних країн під наступними назвами: «Малютка», «Малиш», «Бебі-0», «Бебі-1», «Роболакт», «Робебі А», «Робебі б», «Мілазан», «Плазмолак». «Оськалак» (Італія); «Альмірон В», «Фрізолак» (Нідерланди); «Бебіко-Ь, «Бебіко-Н», «Лактовіт» (ПНР); «Детолакт», «Сонечко», «Віталакт», «Віталакт ДМ», «Віталакт збагачений» та ін.Ринок дитячих продуктів – це найбільш важлива проблема сьогодення. Споживачі не дуже довіряють вітчизняному виробнику. При цьому також в Україні виробництву дитячих молочних продуктів приділяється дуже мало уваги, що пояснюється такими причинами: високий рівень цін на компоненти, застаріле обладнання, обмежений вихід вітчизняних продуктів дитячого харчування на європейський ринок, тому дана спеціалізація дуже актуальна в молочній промисловості.
Безпека харчових продуктів  - дисциплина, яка описує обробку, підготовку изберігання харчових продуктів таким образом, щоб запобігти хворобам харчового походження. Вона включає в себе ряд процедур, яких слід дотримуватися, щоб уникнути потенційно серйозних небезпек для здоров’я. Широко розповсюдженою у світовій практиці моделлю управління безпечністю харчових продуктів є система, которая основана на принципахHACCP. На основі цих принципів у багатьох країнах світу розроблено відповідні національні стандарти, що містять вимоги до систем безпеки харчових продуктів. А в країнах Європейського союзу, США та Канаді впровадження систем HACCP є обов’язковим для всіх підприємств харчової промисловості.
Технологии сушки молочных продуктоввключають вивчення технології асортименту сухих продуктів. Сьогодні найбільшу питому вагу становлять різні види сухого незбираного молока і молока знежиреного, в той час освоюються нові види сухих молочних продуктів: швидкорозчинне незбиране молоко та її різновиду, сухі суміші щодо різноманітних видів морозива, сухі суміші для кисломолочних напоїв, сухі молочні суміші для дитячого харчування. Также производят сухие сливки с сахаром и без него, вершки високожирні сухі.  

Важливе значення надається сухим молочних продуктів із побічних продуктів (вторинної сировини). З молочної сироватки отримують суху сироватку, используемый в хлебопекарной промышленности, в медицині, під час виробництва морозива і плавлених сирів, інших галузях народного господарства. З маслянки виробляють суху маслянку та ін.
дисциплина Технология сливочного масла и спредов знакомит с требованиями ко всем видам сырья для производства масла и спредов, технологічними процесами та сучасним обладнанням для виробництва широкої гами вершкового масла та спредів. Вершкове масло — харчовий продукт, отриманий із коров’ячого молока, що складається переважно з молочного жиру і плазми, в яку частково переходять всі складові молока — молочний цукор, білки, фосфоліпіди, мінеральні речовини, вода і вітаміни. Крім класичного вершкового масла, виробляють комбіноване масло, в якому молочний жир частково замінюється рослинними оліями, а також жирові продукти — пряжені суміші і спреди.

2. Спеціальність 204 «Технология производства и переработки продукции животноводства»

образовательная программа: «Технология производства и переработки продукции животноводства»

Беззаперечним фактом є важливість національної продовольчої безпеки та експортний потенціал країни. Велику роль у цій місії держави відіграє тваринництво, яке забезпечує споживачів цінними продуктами харчування, тому стан розвитку цієї галузі сільського господарства є актуальним та належить до пріоритетних у завданнях аграрної політики держави. Тваринництво розглядається як стратегічно важлива галузь у загальній структурі сільськогосподарського виробництва, де його частка складає близько 50 % у валовому виробництві. При успішному розвитку галузі значна кількість сільських мешканців має робочі місця, зменшуються соціальні проблеми села. Питома вага підприємств з переробки продукції тваринного походження серед загальних обсягів виробництва харчових продуктів в Україні сьогодні перевищує 20%, що забезпечує формування ВВП держави. У зазначеному аспекті підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних здійснювати професійний підхід до вирішення виробничих питань щодо розробки, запровадження і розвитку технологій виробництва і переробки продукції тваринництва для здорового та тривалого життя людини, має важливе значення. Велика кількість сучасних холдингів мають потребу у кваліфікованих фахівцях саме в напрямку, який забезпечує спеціальність «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».

В магистратуру

Спеціальність 181 «Харчові технології»

образовательные программы:

  • Технологии в молочной и масложировой отраслях.

  • технологии молока, масложировых продуктов и индустрии красоты.

  • Контроль качества и безопасности в пищевой промышленности.

По специальности 181 «Харчові технології» образовательно-профессиональной программой «Технологии в молочной и масложировой отраслях» кафедра готовит магистров.

У зв’язку з постійним удосконаленням технології вершкового масла, расширением ассортимента молочно-растительных спредов и продуктов масложировой отрасли предприятия нуждаются в специалистах, які б володіли глибокими теоретичними знаннями з технології й організації виробництва цих продуктів.
Кафедра сповнена надій, планів та різноманітних починань. В планах кафедри – розвиток магістерських програм, реалізація дослідних та учбових проектів з українськими та закордонними партнерами, обмен студентами для прохождения практической подготовки и стажировки на ведущих предприятиях молокоперерабатывающей и масложировой отраслей и в передовых ЗВО Украины и Европы.
Повышение качества и безопасности продуктов молочной и масложировой отрасли является одной из важнейших и приоритетных задач решения которых возложено на специалистов этой отрасли.
При підготовці фахівців з цієї спеціальності вивчаються дисципліни, які формують професійні знання і уміння у цьому напрямку підготовки: химия молока, хімія жирів та їх похідних, хімія ефірних олій, інноваційні технології галузі, биохимия и технология молочного и масложирового сырья, оптимізація технологічних процесів галузі, експлуатація технологічного обладнання, охорона праці в галузі, цивільний захист.
Фахівці підготовлені до інженерно-організаційної, науково-дослідної, проектно-технологической деятельности по производству молока, жиров и жирозаменителей. Крім глибоких знань з профілюючих дисциплін, вони володіють комп’ютерною технікою й елементами програмування, здатні проводити маркетингові дослідження, определять приоритетные направления развития производства и организовывать производство молочной и масложировой продукции. Специалисты способны проводить и контролировать технологические процессы на предприятиях молочной и масложировой отрасли, приймати оптимальні технологічні рішення, удосконалювати технології, що застосовуються на підприємствах галузі, контролювати дотримання норм санітарії та охорони праці на виробництві, експлуатувати технологічне обладнання з дотриманням норм техніки безпеки, здійснювати оцінку якості сировини та готової продукції відповідно до діючих стандартів, проводити технохімічний контроль.

Молоко и жиры — життєвоважливі продукти, які широко використовуються в раціоні харчування людини. Молочная и масложировая отрасль обеспечивает население растительными маслами и продуктами их переработки: маргарином, майонезом, соусами, дрессингов и др. Предприятия масложировой отрасли является высокорентабельными, а їх продукція користується попитом не тільки на ринку України, але і у всьому світі.
Парфюмер Дом Galimard
Випускники цієї спеціальності можуть займати посади: головного технолога, головного інженера, інженера-технолога, начальника цеху, время. лабораторією, майстра, старшого майстра, інженера-хіміка, інженера з якості продукції, наукового співробітника, преподавателя и имеют возможность работать на молочных предприятиях и комбинатах, масложировых комбинатах, олієекстракційних підприємствах, асоціаціях підприємств галузі, комерційних фірмах з виробництва і розповсюдження харчових добавок, емульгаторів, жирових сумішей, в проектних та науково-дослідних організаціях, в заведениях высшего образования.

На базі спеціальності 181 «Пищевые технологии» кафедра готовит магистров по образовательной профессиональной программе «Контроль якості та безпечності у харчовій промисловості».

Ефірні олії набули нині широкого використання у парфумерії, косметиці, медицині, побутовій хімії, харчовій промисловості. Виробництво парфумерної та косметичної продукції – одна із найприбутковіших галузей сучасного виробництва. Але для її стрімкого розвитку вкрай необхідні освічені, висококваліфіковані фахівці. Именно нехватка хорошо подготовленных кадров для всех сфер деятельности парфюмерно-косметической отрасли является актуальной проблемой, яка потребує негайного вирішення. Отже, фахівцю з виробництва парфумерно-косметичних продуктів відкриваються широкі можливості для застосування своїх знань та вмінь.