заведующая кафедрой

Заведующая выпускающей кафедры «Технологии молока, масложировых продуктов и индустрии красоты » — д-р техн. наук, профессор Наталья Андреевна Ткаченко. Возглавляет кафедру с 2009 року на постійній основі. В 1995. закончила факультет технологии мясных и молочных продуктов Одесской государственной академии пищевых технологий по специальности «Технология молока и молочных продуктов». У 1998р. защитила диссертацию в Одесской государственной академии пищевых технологий на тему: «Разработка технологии сгущенного молока геродиетичного назначения» на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.18.04 – «Технологія м’ясних, молочних і рибних продуктів», а в 2008р. – дисертацію в Одеській національній академії харчових технологій на тему «Наукові основи розробки технологій молочних продуктів функціонального призначення» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.18.16 – «Технологія продуктів харчування» (у період з 01.11.2007р. по 19.09.2011р. спеціальність 05.18.04 – «Технологія м’ясних, молочних і рибних продуктів» входила як складова до спеціальності 05.18.16 – «Технологія продуктів харчування»). У 2011р. Наталії Андріївні було присвоєно вчене звання професора кафедри технології молока та сушіння харчових продуктів.

Научный достижение д-ра техн. наук Ткаченко Н.А. составляет более 300 научных трудов, среди которых 2 учебники, 5 монографий, 1 патент України на винахід, больше 30 патентов Украины на полезную модель. Ткаченко Н.А. з 1998р. працювала у Одеській державній академії харчових технологій на посаді асистента кафедри технології молока та сушіння харчових продуктів, с 2002 року – на посаді доцента зазначеної кафедри Одеської національної академії харчових технологій. С 2009г. до сих пор работает в должности заведующего кафедрой «Технологии молока, масложировых продуктов и индустрии красоты »Одесской национальной академии пищевых технологий.

Н.А. Ткаченко до 2014 року займала посаду директора Навчально-наукового технологічного інституту харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова ОНАХТ. Также Наталья Андреевна является членом диссертационного совета Д 41.088.02 при ОНАХТ, приймає активну участь у роботі наукової школи «Теорія і практика створення нових технологій харчових продуктів». Она возглавляет организацию и выполнение научных работ по направлению «Научное обоснование технологий молочных продуктов и масляных паст функционального и специального назначения». Под ее руководством защищено семь кандидатских диссертаций. Н.А. Ткаченко є членом експертної ради з харчової та легкої промисловості при ДАК України, секретарем Науково-методичної комісії з вищої освіти Науково-методичної ради з «Харчових технологій та інженерії» Міністерства освіти і науки України.

Н.А. Ткаченко організовує і проводить щорічні Міжнародні науково-практичні конференції «Харчові технології» та щорічні Міжнародні науково-практичні семінари «Нове у молочній промисловості». Вона неодноразово була нагороджена грамотами ректора ОНАХТ, проректора з наукової роботи ОНАХТ, у 2012р. – грамотою Президії Національної академії аграрних наук України.

Н.А. Ткаченко співпрацює з більшістю молокопереробних підприємств, які входять до складу Спілки молочних підприємств України, зокрема з корпораціями «Данон», «Молочний Альянс», «Вімм-Біль-Данн», групою підприємств «Терра Фуд», ПАТ «Звенигородський сиркомбінат», ПАТ «Канівський маслосирзавод» тощо; з підприємствами, які входять до Асоціації морозива та заморожених продуктів, зокрема ТОВ «Житомирський маслосирзавод», ТОВ «СФ «Еліт» тощо; з міжнародними компаніями «Chr. Hansen», «Danisko», «Hann», «Obram», «TVS-Bis» тощо.