Head of Department

Head of the graduating department "Milk Technology, oil and fat products and beauty industry » – д-р техн. наук, професор Natalya Tkachenko. The head of department 2009 року на постійній основі. In 1995. graduated from the faculty of technology of meat and dairy products Odessa State Academy of Food Technologies, specialty "Technology of milk and milk products". У 1998р. thesis defended at the Odessa State Academy of Food Technologies on: "The technology of condensed milk Gerontologic purpose" for the degree of candidate of technical sciences, specialty 05.18.04 – «Технологія м’ясних, молочних і рибних продуктів», а в 2008р. – дисертацію в Одеській національній академії харчових технологій на тему «Наукові основи розробки технологій молочних продуктів функціонального призначення» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.18.16 – «Технологія продуктів харчування» (у період з 01.11.2007р. по 19.09.2011р. спеціальність 05.18.04 – «Технологія м’ясних, молочних і рибних продуктів» входила як складова до спеціальності 05.18.16 – «Технологія продуктів харчування»). У 2011р. Наталії Андріївні було присвоєно вчене звання професора кафедри технології молока та сушіння харчових продуктів.

Scientific achievement Dr. techn. наук Ткаченко Н.А. is over 300 research papers, including 2 textbooks, 5 monographs, 1 патент України на винахід, more 30 Ukraine patent for utility model. Ткаченко Н.А. з 1998р. працювала у Одеській державній академії харчових технологій на посаді асистента кафедри технології молока та сушіння харчових продуктів, з 2002 року – на посаді доцента зазначеної кафедри Одеської національної академії харчових технологій. Since 2009 he has been working as the head of the department “Milk technologies, oil and fat products and beauty industry "Odessa National Academy of Food Technologies.

Н.А. Ткаченко до 2014 року займала посаду директора Навчально-наукового технологічного інституту харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова ОНАХТ. Natalia Andreevna is also a member of the specialized scientific council D 41.088.02 при ОНАХТ, приймає активну участь у роботі наукової школи «Теорія і практика створення нових технологій харчових продуктів». She heads the organization and execution of scientific work in "Scientific substantiation of technology of dairy products and oil pastes and special function". Under her supervised seven PhD theses. Н.А. Ткаченко є членом експертної ради з харчової та легкої промисловості при ДАК України, секретарем Науково-методичної комісії з вищої освіти Науково-методичної ради з «Харчових технологій та інженерії» Міністерства освіти і науки України.

Н.А. Ткаченко організовує і проводить щорічні Міжнародні науково-практичні конференції «Харчові технології» та щорічні Міжнародні науково-практичні семінари «Нове у молочній промисловості». Вона неодноразово була нагороджена грамотами ректора ОНАХТ, проректора з наукової роботи ОНАХТ, у 2012р. – грамотою Президії Національної академії аграрних наук України.

Н.А. Ткаченко співпрацює з більшістю молокопереробних підприємств, які входять до складу Спілки молочних підприємств України, зокрема з корпораціями «Данон», «Молочний Альянс», «Вімм-Біль-Данн», групою підприємств «Терра Фуд», ПАТ «Звенигородський сиркомбінат», ПАТ «Канівський маслосирзавод» тощо; з підприємствами, які входять до Асоціації морозива та заморожених продуктів, зокрема ТОВ «Житомирський маслосирзавод», ТОВ «СФ «Еліт» тощо; з міжнародними компаніями «Chr. Hansen», «Danisko», «Hann», «Obram», «TVS-Bis» тощо.