Современные технологии масложировых продуктов

По образовательной программе «Современные технологии масложировых продуктов» кафедра готовит бакалавров и магистров.

У зв’язку з постійним удосконаленням технології вершкового масла, расширением ассортимента молочно-растительных спредов и продуктов масложировой отрасли предприятия нуждаются в специалистах, які б володіли глибокими теоретичними знаннями з технології й організації виробництва цих продуктів.
Кафедра сповнена надій, планів та різноманітних починань. В планах кафедри – розвиток магістерських програм, реалізація дослідних та учбових проектів з українськими та закордонними партнерами, обмін студентами для проходження практичної підготовки та стажування на провідних підприємствах молокопереробної і жирової галузей та у передових ВНЗах України та Європи.
Повышение качества и безопасности продуктов олйно-жировой отрасли является одним из важнейших и приоритетных задач решение которых возложено на специалистов этой отрасли.
При підготовці фахівців з цієї спеціальності вивчаються дисципліни, які формують професійні знання і уміння у цьому напрямку підготовки: хімія жирів та їх похідних, хімія ефірних олій, інноваційні технології галузі (технології жирів та технології парфумерно-косметичних продуктів), биохимия и технология масложировой сырья, оптимізація технологічних процесів галузі, експлуатація технологічного обладнання, охорона праці в галузі, цивільний захист.
Фахівці підготовлені до інженерно-організаційної, науково-дослідної, проектно-технологічної діяльності з виробництва жирів і жирозамінників. Крім глибоких знань з профілюючих дисциплін, вони володіють комп’ютерною технікою й елементами програмування, здатні проводити маркетингові дослідження, визначати пріоритетні напрямки розвитку виробництва та організовувати виробництво олійножирової і парфумерно-косметичної продукції. Спеціалісти здатні проводити та контролювати технологічні процеси на підприємствах олійножирової галузі, приймати оптимальні технологічні рішення, удосконалювати технології, що застосовуються на підприємствах галузі, контролювати дотримання норм санітарії та охорони праці на виробництві, експлуатувати технологічне обладнання з дотриманням норм техніки безпеки, здійснювати оцінку якості сировини та готової продукції відповідно до діючих стандартів, проводити технохімічний контроль.

Жири — життєвоважливі продукти, які широко використовуються в раціоні харчування людини. Масложировая отрасль обеспечивает население растительными маслами и продуктами их переработки: маргарином, майонезом, соусами, дрессингов и др. Предприятия масложировой отрасли является высокорентабельными, а їх продукція користується попитом не тільки на ринку України, але і у всьому світі.
Парфюмер Дом Galimard
Випускники цієї спеціальності можуть займати посади: головного технолога, головного інженера, інженера-технолога, начальника цеху, время. лабораторією, майстра, старшого майстра, інженера-хіміка, інженера з якості продукції, наукового співробітника, викладача і мають можливість працювати на олієжирових комбінатах, олієекстракційних підприємствах, асоціаціях підприємств галузі, комерційних фірмах з виробництва і розповсюдження харчових добавок, емульгаторів, жирових сумішей, в проектних та науково-дослідних організаціях, у вищих навчальних закладах.